Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøets betydning for sundheden skal undersøges med millionbevilling

Professor Clive Sabel modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til etablering af Big Data Centre for Environment and Health på Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

16.01.2018 | Christina Troelsen

Professor Clive Sabel, Institut for Miljøvidenskab, skal stå i spidsen for Big Data Centre for Environment and Health. (Foto: Aarhus Universitet).

Professor Clive Sabel, Institut for Miljøvidenskab, skal stå i spidsen for Big Data Centre for Environment and Health. (Foto: Aarhus Universitet).

En række miljøpåvirkninger er skadelige for vores helbred, men hvad er effekten af forskellige miljøbelastninger gennem et helt liv? Er sygdom et resultat af enkeltstående tilfælde af højrisiko-eksponering for sundhedsskadelige forhold, eller af langsom akkumulering gennem livet, og forstærkes effekten ved de kombinerede miljøpåvirkninger?

Begrebet ’exposomet’, som betegner et individs samlede miljøeksponering gennem et helt liv, er centralt for at forstå sammenhængen mellem miljø og sundhed – altså hvilke miljømæssige forhold i vores umiddelbare omgivelser, der forårsager på den ene side sygdom og på den anden side livskvalitet. Miljøbelastningen ved boligen anvendes ofte som udtryk for individets udsættelse. Big Data Centre for Environment and Health vil forbedre beskrivelsen af det enkelte individs miljøbelastning ved at inddrage tids- og aktivitetsmønstre og personlige målinger. De senere års Big Data-revolution i registre over medicinske, miljømæssige og befolkningsmæssige forhold, samt muligheden for at indsamle data fra personlige sensorer og sociale medier, giver et unikt potentiale for at hjælpe os med at forstå den komplekse interaktioner mellem miljøforurenende stoffer og befolkningens sundhed.

Det nye Big Data Centre for Environment and Health har som overordnet mål at samle, sammenkæde og analysere forskellige store datasæt, udvikle algoritmer og intelligente dataanalyser, som skal give nye viden om sammenhængen mellem miljø og sundhed. Centret samler eksperter inden for miljøvidenskab, datalogi, epidemiologi og medicin, støttet af et internationalt team af Big Data-specialister, for at forstå og drage fordel af Big Data-revolutionen i fremtidige sundhedsstudier.

Det ambitiøse interdisciplinære center koordineres af professor Clive Sabel, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, som er miljøgeograf med speciale analyse af rumlige data på individniveau, og centerets ledelse har endvidere deltagelse af professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, som er miljø og arbejdsmediciner med speciale i helbredseffekter af miljøbelastninger, professor Carsten Bøcker Pedersen, Institut for Økonomi, som er statistiker med speciale i registerforskning samt professor Ole Hertel, Institut for Miljøvidenskab, som er miljøforsker med speciale i befolkningens udsættelse for luftforurening.

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor Clive Sabel
Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Email: cs@envs.au.dk
Tlf: +4593508633

 

 

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen