Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye forskningsmillioner skal sætte fart på Danmarks digitalisering

Aarhus Universitet har modtaget en forskningsbevilling på 11 millioner kroner til udvikling af nye digitale løsninger, der skal komme danske produktionsvirksomheder til gavn.

13.01.2017 | Peter F. Gammelby

Gennem et nyt dansk forsknings- og innovationsprojekt, MADE Digital, skal universiteter og erhvervsliv i fællesskab forske i nye digitale løsninger, som er skræddersyet til danske produktionsvirksomheders behov og kan styrke deres globale konkurrenceevne.

Det skal ske gennem ni såkaldte work packages – der dækker et bredt spektrum af industriel digitalisering. -  Projektet løber i perioden fra 2017 til 2020, med et samlet budget på 196 mio. kr. – heraf 79 mio. kr. som investering fra Innovationsfonden. Blandt ambitionerne for det nye fremstød er, at produkterne skal gøres smarte og kobles på Internet of Things, så noget af funktionaliteten leveres som services i skyen; og at augmented reality skal afløse papirgange og dokumentation, så medarbejdere instrueres og hjælpes via AR briller eller projektioner på produktionslinjen ved vanskelige samleprocesser, omstilling af produktionsmaskiner og efterfølgende servicering af produkterne.

AU-forskere leder to af programmets ni såkaldte work packages:     

  • Professor Peter Gorm Larsen fra Institut for Ingeniørvidenskab står i spidsen for WP1, som omhandler smart products – altså udvikling af smarte produkter, som på én gang har fysisk funktionalitet og tilbyder digitale tjenester via internetforbindelse, dataindsamling, og cloud-baserede funktionaliteter.
  • Professor Kaj Grønbæk fra Institut for Datalogi leder WP2, der omhandler digital assistance tools. Her bidrager han og forskergruppen Ubiquitous Computing bl.a. med udviklingen af Augmented Reality-teknologi.

De to samarbejder desuden om forskning inden for produkt-økosystemer og internet of things.

Foreningen MADE – Manufacturing Academy of Denmark – blev stiftet i 2013 og arbejder for at fremme produktion i Danmark gennem forskning, innovation og uddannelse. Medlemmerne består bl.a. af fem universiteter, fem uddannelsesinstitutioner og godt 100 danske virksomheder på tværs af brancher. Kaj Grønbæk leder i forvejen en work package i det ”gamle” MADE, med forskning i effektiv integration af IKT i produktionsprocessen.

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Datalogi