Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelsesinvesteringer skal give digitale kompetencer

Der er behov for investeringer i uddannelse med fokus på digital teknologi, hvis vi skal følge med den teknologiske udvikling. Det skriver dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, i et debatindlæg.

18.08.2017 | Niels Chr. Nielsen, dekan

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse

På overfladen tager Danmarks digitale landskab sig smukt ud. Vi ligger helt i top på EU’s såkaldte Digital Economy and Society Index, som blandt andet opgør, hvor langt landenes offentlige og private sektorer er kommet med den digitale omstilling.

Men kigger man lidt frem i krystalkuglen, så er skyerne ved at trække sammen over den danske førerposition.

Erhvervsstyrelsens prognose er klar: Danmark risikerer at mangle 19.000 IKT-specialister i 2030. Datateknologi har topprioritet for en lang række af landets erhvervsledere, og for mange af dem er manglen på højt kvalificeret arbejdskraft allerede nu den største trussel for virksomhedens udvikling.

Derfor er regeringen på vej med en Teknologipagt, der blandt andet adresserer disse udfordringer. 

Aarhus Universitet ser frem til arbejdet med pagten, og vi har valgt at tage forskud på arbejdet ved at søsætte en omfattende digitaliseringssatsning med fire indsatsområder.

 

  1. Godt 80 millioner kroner er afsat til at uddanne flere it-specialister
  2. Styrke uddannelseskvalitet og studieintensitet gennem øget og fornyet brug af it i undervisningen
  3. Udbrede relevante digitaliseringskompetencer til studerende på alle universitetets uddannelser – ikke kun på datalogi- og IT-uddannelserne
  4. En markant styrkelse af efter- og videreuddannelsesområdet med fokus på at forbedre tilbuddene inden for det digitale område. Blandt andet rettet mod erhvervslivet, samt lærere i folkeskolen, hvor det digitale fremover kommer til at fylde mere i undervisningen.

 

Vi skal uddanne fremtidens specialister
Uddannelse spiller en indlysende rolle, hvis vi skal imødekomme manglen på IT- og datakompetencer. Derfor har universiteterne et klart samfundsansvar i denne sammenhæng. Vi skal generelt uddanne digitaliserings-kyndige borgere, men derudover skal vi også levere flere af de specialister, der kan forvandle bits til business og samtidig understøtte velfærdssamfundets digitale omstilling.

Et behov, som Det Digitale Vækstpanel har peget på, og som har vækket genklang hos den nye studenterårgang – i hvert fald tyder alt på, at IT- og data-uddannelserne går et voksende optag i møde. 

Aarhus Universitets satsning vil på sigt involvere alle universitetets faglige miljøer – herunder også humaniora og samfundsvidenskab – men i første omgang investerer vi godt 80 millioner kroner i at styrke de naturvidenskabelige uddannelses- og forskningsmiljøer inden for datalogi og IT – herunder IT-produktudvikling.

Det sker ved at ansætte 24 nye forskere, samt etablere et tværfagligt center inden for digitalisering, big data og dataanalyse. Investeringen kommer oven i den omfattende ingeniørsatsning, som universitetet igangsatte sidste år, og som i sig selv skal føre til en fordobling i antallet af ingeniører med solide digitale kompetencer.

Hele uddannelsessektoren har ansvar for at udbrede digital teknologi
Danmark får brug for alle talenter for at kunne løfte opgaven. Derfor skal hele uddannelsessektoren løfte i flok og gerne i samarbejde med erhvervslivet. Et bredt, målrettet samarbejde skal gøre os bedre til at vække og fastholde de unges – og måske især kvinders - interesse for digital teknologi.

Den store efterspørgsel efter arbejdskraft betyder dog også, at det fortsat er nødvendigt at rekruttere dygtige studerende fra udlandet. Her skal gode studiemiljøer og studiejobs være med til at styrke deres tilknytning til Danmark og dansk erhvervsliv, så vi også får gavn af deres evner, efter de har fået eksamensbeviset. 

Digitalisering er ikke løsningen på alle samfundets udfordringer. Men jo mere digitalt kyndige vi bliver som samfund, des bedre bliver vi til at udnytte mulighederne og undgå de faldgruber, der for eksempel er forbundet med den fjerde industrielle revolution.

Den slags it-kompetencer på højt niveau kommer ikke, blot fordi vores børn bruger tablets og smartphones i hverdagen. Hvis vi skal være i stand til at skabe og gribe digitaliseringens muligheder, så skal vi ikke kun være brugere af teknologien – vi skal beherske den. 

Den amerikanske datalog Alan Kay sagde engang, at den bedste måde at forudsige fremtiden er ved selv at opfinde den. Hvis fremtiden skal opfindes i Danmark, så kræver det brede samarbejder og ikke mindst målrettede investeringer i hele uddannelsessektoren.

Debatindlægget er bragt i Altinget 15. august 2017

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere