Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vellykket generalprøve på adgangsprøve

145 ansøgere mødte søndag den 22. april op for at tage den nye adgangsprøve for kvote 2-ansøgere til studierne datalogi, fysik og it produktudvikling på AU. Arrangementet gik helt efter planen og skaffede værdifulde erfaringer til udformningen af adgangsprøverne i 2019 – da kvote 2-ansøgere til alle uddannelser under ST skal gennem en adgangsprøve. Formålet er at øge kvaliteten og mindske frafaldet fra uddannelserne.

26.04.2018 | Peter F. Gammelby

145 kvote 2 ansøgere på vej til adgangsprøven i Søauditorierne. Foto: Katrine Mikkelsen

De tre studier har allerede i år indført den adgangskvotient, som kommer til at gælde for alle fakultetets batchelor-uddannelser i 2019: de kommende studerende skal have mindst 7,0 i karaktersnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A for at blive optaget gennem kvote 1.

De, der ikke opfylder kravene, kan søge via kvote 2, og skal gennem en optagelsesprøve. Prøven skal hjælpe den studerende med at afklare sit studievalg og at identificere de mest motiverede og kvalificerede studerende.

Adgangsprøverne bestod af to elementer: 

  • UniTEST – en multiple choice test, der var fælles for alle
  • Et fagnært program, hvor ansøgerne til hver af de tre uddannelser fik indsigt i netop den uddannelse, de søger optagelse i.

UniTEST foregik i Søauditorierne, varede to en halv time, og ”forløb gnidningsløst og helt efter planen,” fortæller prodekan for uddannelse, Finn Borchsenius, som glæder sig over, at så mange mødte frem.

Science and Technology har oplevet en samlet stigning på 11 pct. i antallet af kvote 2-ansøgere fra 2017 til 2018. For datalogi, fysik og it produktudvikling var der tale om en stigning på tilsammen 29 pct. – med datalogi som højdespringeren med en stigning på 44 pct.

De 145 ansøgeres fordeling:

Datalogi98
Fysik 16
IT Produktudvikling 31

”Det nye optagelsessystem skal hjælpe de studerende med at afklare deres studievalg og få dem ind på det rette studie. Adgangsprøven og de fagnære programmer klæder dem bedre på i forhold til, hvad der venter dem på studierne, og det er med til at mindske frafaldet og sikre, at de undgår unødige nederlag og studieskift,” siger Finn Borchsenius.

Spørgelystne ansøgere

De fagnære programmer på hhv.  Institut for Datalogi og Institut for Fysik og Astronomi gik over forventning, sådan at forstå, at ansøgerne havde så mange spørgsmål, at de berammede tre timer i programmet ikke slog til.

Det gjaldt navnlig hos Institut for Datalogi, der tegner sig for 98 af de 145 ansøgere. Som datalogi-professor Gerth Stølting Brodal udtrykker det:

”Min tidsplan skred totalt. Ansøgerne var meget spørgelystne; de ville vide, hvordan det er at læse datalogi, høre om studiemiljøet og eksamensformer. En oplysning, der overraskede dem, var at historisk set dumper hver tredje studerende mindst ét kursus det første år. Ved at give dem en grundig gennemgang af studiets opbygning kan vi vise ansøgerne, hvad de går ind til, og dermed hjælpe dem til at vælge den uddannelse, som er rigtig for dem. Så vi tog en snak om forskellen mellem datalogiuddannelsen og andre relaterede uddannelser, f.eks. diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi.”

Et hyppigt spørgsmål fra ansøgere til alle tre uddannelser – ”hvor mange ansøgere kommer ind via kvote 2?” – kunne dog ikke besvares, da det kommer an på, hvor mange der optages i kvote 1.

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Kommende studerende