Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi håber, at din potteplante har haft en behagelig rejse

Danske gartnerier producerer hvert år 600 millioner potteplanter. Men en del af dem lider en krank skæbne mellem væksthuset og forbrugerens vindueskarm. Man kender til nogle af de syndere, der spiller ind i planternes forfald, og nu ser et forskningsprojekt på Aarhus Universitet på, hvordan man kan sænke spildet på rejsen. Et laboratorium i kuffertformat er det nyeste våben i kampen mod potteplantespild. I det nyeste nummer af webmagasinet, RØMER, kan man læse hele historien.

30.08.2017 | Rasmus Rørbæk

(Foto: Colourbox)

Danske gartnerier producerer cirka 600 millioner potteplanter og småplanter om året. I væksthuset har planterne det stabilt og godt, de bliver vandet, gødet og har et optimalt klima omkring sig. Men undervejs ud til forbrugeren kan op imod en fjerdedel af planterne desværre risikere overbelastning.

I forskningsprojektet MinimalSpild har forskere fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet set nærmere på hvor i forsyningskæden, at potteplanter bliver udfordret af luftarten ætylen, som forringer deres evne til at stå flotte og blomstrende i længere tid. 

Projektet har blandt andet ført en forsker til det nordligste Norge med en lastvogn fuld af julestjerner og resulteret i en specialbygget kuffert, der kan give hidtil uset præcise målinger af den luft, som omgiver planterne.

Nye målinger skal udrydde myter
Det er kendt viden, at for meget ætylen i luften kan forringe potteplanters kvalitet. Ætylen forstærker nemlig planternes aldring, og det giver sig udslag i visne blomster og knopper og i værste fald gule blade, der med tiden falder af.

Nogle af kilderne til forhøjede ætylenkoncentrationer er modne frugter, som potteplanterne kan stå i nærheden af i butikkerne, og udstødningsgasser fra benzin- og dieseldrevne køretøjer, som planterne bliver transporteret med. Man ved derfor, at potteplanter ikke skal stå i nærheden af frugt i butikkerne og under transport, ligesom man ved, at der på lageret og i butikkerne skal være en god luftcirkulation, så ætylenindholdet i luften ikke stiger til skadelige niveauer.

"Der er dog mange myter i branchen omkring, hvor i forsyningskæden planterne skades mest. Derfor er det så vigtigt, at vi med vores nye målekufferter kan måle ætylenkoncentrationerne meget mere præcist undervejs, end vi hidtil har kunnet. Det betyder, at vi får et klart, faktabaseret billede af hvor og hvornår i kæden, at planterne bliver skadede som følge af ætylen," siger Merete Edelenbos, som er lektor ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet og forsker i MinimalSpildsprojektet.

Læs hele historien i RØMER.

På hjemmesiden for RØMER er det muligt at læse meget mere om denne opdagelse, og at se en række andre populærvidenskabelige artikler fra Science and Technology.

RØMER udkommer elektronisk i form at et nyhedsbrev direkte til indbakken. Det er gratis at abonnere og at tilmelde sig på hjemmesiden. RØMER breaker historier hver gang. Det betyder, at der altid er helt nye historier at finde i hvert nummer, som ikke tidligere er offentliggjort. I det seneste nummer, der udkom tirsdag 29.8.2017, drejer det sig også om:

Fedtets søde hemmeligheder
Kroppens fedtforbrænding beskytter mod sukkers skadelige effekt. Forskere har opdaget en metabolit, som afslører hvordan kroppens fedtforbrænding danner værn mod sukkers skadelige effekt.

Helt overordnet har forskerne opdaget, at der ved forbrænding af fedt i cellerne sker en afgiftning af de skadelige stoffer fra blodsukkeret, hvilket kan afværge de skader, som kan føre til aldersrelaterede sygdomme som diabetes, Alzheimers og cancer.

Muslingelim skal gøres operationsklar
Tuber med muslingelim vil i fremtiden kunne erstatte sutur og hæfteklammer på hospitalernes operationsstuer. Forskere på Aarhus Universitet har kopieret muslingernes limproduktion og forbedret den så meget, at at de har dannet spinout-firmaet Bioco Medico med henblik på at få limen bragt til markedet. Se en video om limen her i artiklen.

Science and Technology, Offentligheden / Pressen