Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ledelse og administration på Science and Technology

Organisation

Science and Technology ledes af dekanen, som også er medlem af universitetsledelsen. Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for fakultetet. Dekananet består udover dekanen af fire prodekaner og udgør fakultetets daglige ledelse.

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets 17 største enheder samt den administrative ledelse. Fakultetsledelsen træffer beslutninger om de overordnede linjer for fakultetet.

Studielederne forestår i samarbejde med studienævnene den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne.

Fakultetssekretariatet udfører strategiske analyser samt udviklings- og kvalitetsopgaver for dekanen og prodekanerne og understøtter ledelsen med sekretariatsbistand.

Administrationscentret understøtter institutterne administrativt med opgaver inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og studieadministration.