Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Administrations­center­ ST

Administrationschefen har til opgave at sikre sammenhængen mellem de administrative ydelser i det administrative center, og spiller en central rolle i samarbejdet mellem dekanen, dekansekretariatet og fakultetets institutter og centre. Administrationschefen refererer direkte til universitetsdirektøren.

Det administrative center varetager opgaver der hører under fakultetet, herunder institutternes og centrenes, daglige drift. Administrationscentret understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og studieadministration.

Administrationscenter ST har flere geografiske placeringer: Askov Forsøgsstation, Vejen; Flakkebjerg, Slagelse; Kalø, Rønde; Forskningscenter Årslev, Årslev; Foulum, Tjele; Aarhus Campus, Aarhus; Risø Campus, Roskilde; Silkeborg.

Administrationschef

Viceadministrationschef


Administrative enheder i Administrationscenter ST

ST Økonomi

Funktionsleder


ST Bygningsservice

Funktionsleder

ST Uddannelse

Funktionsleder


ST Kommunikation

Funktionsleder