Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-samarbejde og erhvervs-ph.d.

Ønsker du at undersøge, om en akademisk medarbejder kan gøre en forskel for din virksomhed? Så kan et samarbejde med en ph.d.-studerende være en mulighed.

Et ph.d.-forløb kan strække sig over 3 til 5 år afhængig af, om den ph.d.-studerende starter før eller efter sin kandidatgrad. Hvis vedkommende starter før kandidatgraden, færdiggør han eller hun sin kandidatuddannelse samtidig med de første år på ph.d.en. og kan dermed tone kandidatdelen til at passe bedre til ph.d.-projektet.

Du kan enten samarbejde med en almindelig ph.d.-studerende, der er ansat ved universitetet, eller du kan ansætte vedkommende i din virksomhed – som erhvervs-ph.d. eller som virksomheds-ph.d.

Ved en erhvervs-ph.d. søges der om støtte til projektet ved Innovationsfonden, og den ph.d.-studerende ansættes med løn i virksomheden under hele erhvervs-ph.d.-projektet. Der ydes desuden tilskud til kursus- og konferencedeltagelse samt udlandsophold.

Ved en virksomheds-ph.d. er den ph.d.-studerende ansat i en virksomhed og finansieret helt af virksomheden uden tilskud fra Innovationsfonden.

I alle tilfælde gælder at den ph.d.-studerende er indskrevet ved ph.d.-skolen Graduate School of Science and Technology (GSST) og skal opfylde krav om fx kursusdeltagelse, formidling og udlandsophold (mobilitet).

Ph.d.-projekter kan tage udgangspunkt i en problemstilling i din virksomhed, men projektet skal godkendes af universitetet. Ved erhvervs-ph.d. og virksomheds-ph.d. skal den ph.d.-studerende have en vejleder både fra Science and Technology og fra virksomheden.

Læs mere om ph.d.-modeller og finansiering (pdf)