Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokuseret

talentudvikling

Fokuseret talentudvikling er en hovedhjørnesten i AUs overordnede strategi. Hermed forstås de initiativer og ressourcer, der investeres i at tiltrække og pleje de største talenter ved AU fra endt bacheloruddannelse og frem til fastansættelse som forsker på lektorniveau eller lignende. Med andre ord drejer det sig om en periode på omkring 10 år eller mere i starten af forskerkarriereforløbet. Første halvdel består af forberedelsen til og den egentlige forskeruddannelse (ph.d.), mens den anden halvdel strækker sig fra afslutningen af ph.d.-uddannelsen og kulminerer med første fastansættelse som fuldbåren forsker.

Science and Technology har påtaget sig en konstruktiv og aktiv rolle i universitetets arbejde med at udbrede talentudvikling til at dække hele karriereforløbet fra bachelorniveauet til et stykke ind i den faste ansættelse. Fakultetet har fokus på tidlig rekruttering af talenter, og det forhenværende NAT har været pioner i arbejdet med tidlig rekruttering af forskertalenter til ph.d.-uddannelserne, en model som nu er udbredt til hele Aarhus Universitet og store dele af de øvrige danske universiteter.

Ph.d.-uddannelserne ved Science and Technology er organiseret under ph.d.-skolen  Graduate School of Science and Technology (GSST).