Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seaweed for food products, animal feed, and a better marine environment in Denmark

Does it make sense to cultivate and use seaweed in Denmark, and can the seaweed contribute to a better marine environment? These questions will be in focus in a large new project involving researchers, companies, authorities and interest groups. The VILLUM FOUNDATION and the VELUX FOUNDATION are supporting the project with a grant of DKK 10 million.

2017.04.20 | Rasmus Rørbæk

(Photo: Peter Bondo)

The project is called Tang.nu (Seaweed.now) and researchers will study prospects for harvesting and collecting seaweed as a means for creating a cleaner marine environment and subsequently using the seaweed biomass for food products and animal feed.

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

”Når tang vokser, optager det næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra havvandet, og når tangen efterfølgende indsamles eller høstes, fjernes disse næringsstoffer helt fra havmiljøet. Ved at bruge den høstede tang som foder eller fødevare får vi en unik mulighed for at genanvende næringsstofferne i fødekæden på land. På den måde kan dyrkning og anvendelse af tang bidrage til en mere bæredygtig kobling mellem land og hav. Det er en ren win-win situation” forklarer forsker Annette Bruhn fra Aarhus Universitet, som leder det store projekt:

”Med vores nye projekt, Tang.nu, har vi en fantastisk mulighed for at bringe tang i spil i Danmark – både som virkemiddel og ressource. Vi vil skabe ny nødvendig viden og nye samarbejder på kryds og tværs mellem tang-aktører i Danmark, og på den måde også bane vejen for virksomheder, der skal leve af at producere og forarbejde tang”.

Det nye projekt skal både vurdere miljøeffekten i at dyrke sukkertang i åbne farvande, og undersøge perspektiverne i at høste tangarten søsalat i Limfjorden. Søsalat forekommer ofte i meget store mængder i danske fjorde som Limfjorden til skade for andet plante- og dyreliv og også til gene for badegæster og andre brugere af den kystnære natur. Ved at høste søsalaten fjernes samtidig næringsstoffer til gavn for havmiljøet, og Tang.nu skal blandt andet udvikle skånsomme høstmetoder, undersøge miljøeffekterne og anvende den høstede biomasse til dyrefoder.

Tang til dyrefoder og fødevarer
Tang indeholder nemlig både proteiner, mineraler, vitaminer og bioaktive stoffer, og projekt Tang.nu har fokus på at anvende den høstede tang i foder til kvæg, grise og fisk. Projektet skal blandt andet dokumentere mulighederne for at bruge tangen til at forbedre tarmsundheden hos smågrise og kalve og dermed nedsætte eller helt undgå brugen af antibiotika.  

Tang bruges desuden i stigende grad i nye, sunde fødevarer og projektet arbejder derfor også med fødevaresikkerhed og økologisk certificering af tang. Med Danmarks lange kyststrækning er tang også på mange måder en lettilgængelig ressource for de fleste danskere, men de færreste ved, hvordan de selv kan bruge tangen i deres egen husholdning. Derfor har projektet også ambitioner om at få gjort tangen mere folkelig, og offentlige arrangementer med tangindsamling rundt i landet, workshops, undervisning og en udstilling i Kattegatcentret skal alt sammen være med til at gøre danskerne klogere på tang.

Et skridt i den rigtige retning
”Vi glæder os rigtig meget til at fortælle folk om de spændende perspektiver, der er i at høste og anvende tang, og måske også få mere tang på de danske middagsborde. Og så er vi rigtig stolte af at være med i et projekt, der fremmer en mere bæredygtig udvikling, hvor vi gennem høst af tang kan genindvinde næringsstoffer udledt til havmiljøet, og på den måde forvandle næringsstofferne fra et problem i naturen til en værdifuld ressource i form af sunde fødevarer og foder. Tangdyrkning og -høst kan bestemt ikke løse alle vores miljøproblemer i havet, men det er et skridt i den rigtige retning” fortæller forskningsleder Lone Thybo Mouritsen fra Kattegatcentret, som leder projektets formidlingsdel.

For more information, please contact

Senior Researcher Annette Bruhn
Project Manager of Tang.nu
Department of Bioscience
Aarhus University
anbr@bios.au.dk
Mobile +45 2963 8034

Research Director Lone Thybo Mouritsen
Head of Tang.nu Communication
Kattegat Centre
lm@kattegatcentret.dk
Mobile +45 2027 6553

Senior Adviser Mikkel Klougart
VILLUM FOUNDATION and VELUX FOUNDATION
mk@veluxfoundations.dk
Mobile +45 2328 3674

 

Facts

The Tang.nu project is funded with a grant of approximately DKK 10 million by the VILLUM FOUNDATION and the VELUX FOUNDATION.

The project begins on 1 April 2017 and terminates on 31 December 2020.

The activities in the project include:

·       Sustainable cultivation and harvest of sugar kelp, sea lettuce, red dulse and bladderwrack in the Kattegat and Lim Fjord

·       Use of seaweed for feed and antibiotic replacement for pigs, calves and fish

·       Food safety and organic certification of seaweed produced in Denmark

·       Analysis of environmental and climate impact of seaweed cultivation and application

·       Communication with industry (farming, aquaculture), decision-makers and citizens

Taking part in the project are:

·       Aarhus University: Department of Bioscience, Department of Animal Science, Department of Environmental Science

·       Bisserup Havbrug

·       Technical University of Denmark: National Institute of Aquatic Resources, National Food Institute

·       Aquatic gardens in the Lim Fjord

·       Danish Veterinary and Food Administration

·       Aquatic gardens in Ebeltoft Bay

·       Kattegat Centre

·       MultiDyk

·       Nordisk Tang

·       Roskilde University: Department of Science and Environment

·       Seaweed Societé

·       SEGES

·       Technological Institute

·       National Organic Association

The project also has a follow-up group that includes:

·       Danish Society for Nature Conservation

·       Gourmet Tang

·       Danish Coastal Authority

·       Environmental Protection Agency

·       North Djurs Municipality

·       Odder Municipality

·       Central Denmark Region

·       Skive Municipality

Science and Technology, Public / media