Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tollund man updated

Using a new technique, researchers at Aarhus University and Silkeborg Museum have carbon-14 dated the Tollund man with unprecedented accuracy. He was hanged and laid in the bog near Bjældskovdal between 405 and 384 BC – about the same time that the philosopher Socrates was sentenced to death and drank hemlock in Athens.

2017.07.29 | Peter F. Gammelby

The Tollund man lived at the same time as Socrates. Photo: Silkeborg Museum

Researchers have individually carbon-14 dated two samples from the Tollund man: one from a thigh bone (pictured) and one from a rib. The average of these two dates and two earlier ones from AMS helped make the result more accurate. Photo: Silkeborg Museum

It may not have happened on the same day or even the same year (Socrates died in 399 BC), but a new carbon-14 dating now shows that the Tollund man died no earlier than six years before and no later than fifteen years after Socrates. In the eyes of a prehistorian, this is about the same time. The two men were in any case from the same generation.

And being able to narrow down the Tollund man’s time of death to an interval of just twenty-one years is an enormous step forward in itself. Previous carbon-14 analyses from 1997 and 2000 calculated the time of death between 400 and 200 years BC.

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

Meget usædvanligt

”Det er meget usædvanligt at kunne datere forhistoriske fund med så stor nøjagtighed. Det betyder, at vi rent tidsmæssigt kan relatere Tollundmanden til kendte historiske begivenheder, som f.eks. Sokrates’ død eller den Korinthiske Krig 395-386 f.Kr.,” fortæller Nina Helt Nielsen, forskningschef på Museum Silkeborg.

Hun fik museets hovedattraktion dateret på Aarhus AMS Center på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet (AMS står for Accelerator Massespektrometri).

Også blandt forskerne dér er begejstringen stor.

”Vi kunne dårligt selv tro, hvor nøjagtigt resultatet var, så vi testede det for alle mulige fejlkilder, men det ændrede sig ikke. Med en sandsynlighed på 95,4 pct. døde Tollundmanden altså mellem årene 405 og 384 f.Kr.,” siger postdoc Bente Philippsen fra Aarhus AMS Center.

Fire dateringer og ultrafiltrering

Præcisionen skyldes bl.a., at forskerne har brugt data fra fire kulstof-14 dateringer; de har selv gennemført to nye dateringer af kollagen (bindevæv) fra henholdsvis en lårbensknogle og et ribben, og derefter  kombineret de nye data med dem fra de to forrige dateringer i 1997 og 2000, der var baseret på henholdsvis en lårbensknogle og hud fra Tollundmanden.

Dertil kommer, at Bente Philippsen og hendes kolleger har benyttet en anden og mere effektiv metode til at rense prøverne, end man hidtil har gjort.

Det organiske stof, som skal undersøges for kulstof-14 henfald, er ofte forurenet af kulstof fra andre kilder. Derfor bliver prøverne rutinemæssigt renset med syrer og baser, før de puttes i tandemacceleratoren. Denne gang gik forskerne et skridt videre og sorterede rent mekanisk de molekyler fra, som havde størst risiko for at være forurenede.

”Kollagenmolekyler består af lange fibre, og hvis de er forurenede, sætter forureningen sig i hver ende af fibrene. Jo længere fibre, man tager, jo mindre risiko er der således for, at man får forurening med. Derfor gjaldt det om at sortere de mindste molekyler fra. Det gjorde vi ved at opløse kollagenet i en suppe af lettere surt vand, hælde suppen i et filter og centrifugere det med 3500 omdrejninger i minuttet, så de små molekyler blev presset gennem filteret. Det kaldes ultrafiltrering,” forklarer Bente Philippsen.

...samt en stor portion held

Og endelig har forskerne været overordentlig heldige. Tollundmanden døde netop i en periode, hvor indholdet af kulstof-14 i atmosfæren faldt betydeligt.

Indholdet af den radioaktive isotop kulstof-14 varierer over tid på grund af ændringer i Solens og Jordens magnetfelter, så man kan ikke beregne en prøves alder alene ud fra, hvor meget kulstof-14, der er tilbage i den. Man er nødt til at korrigere dateringen mod en kalibreringskurve, der tidsfæster ændringerne i atmosfærens kulstof-14 indhold ud fra dendrokronologi.

Og lige netop i perioden mellem ca. 800 og ca. 400 år f.Kr. var indholdet nogenlunde stabilt. Dermed er kalibreringskurven næsten flad, hvilket gør det besværligt at lave præcise dateringer på prøver fra jernalderen og den sene bronzealder.

"Hvis Tollundmanden var død nogle få år tidligere, ville vi – uanset ultrafiltrering og mængder af dateringer – kun kunne have lavet en meget bred datering," konstaterer Nina Helt Nielsen.

Kendte han Ellingkvinden?

Den nye datering har givet Museum Silkeborg blod på tanden med hensyn til at få Tollundmanden perspektiveret til den mere hjemlige forhistorie end den græske. Det ligger således lige for at få Ellingkvinden, som også ligger på Museum Silkeborg, dateret igen.

”Hun blev fundet i 1938, mindre end 100 meter fra det sted, hvor Tollundmanden blev fundet i 1950. Ud fra de gamle dateringer af hendes skindkappe ser hun umiddelbart ud til at være lidt yngre, men dateringerne har hidtil været lidt overlappende med Tollundmandens, og det ville være interessant endeligt at få afklaret, om de ligger så tæt dateringsmæssigt, at de kan have kendt hinanden. Hvis ikke de gør, kan vi se, om de to ofringer er sket indenfor en tidsperiode, hvor erindringen om Tollundmandens ofring stadig har eksisteret. Og hvis dette ikke er tilfældet, kan vi i det mindste få indblik i, hvor lang en periode  Bjældskovdal Mose i hvert fald er blevet brugt som offermose,” siger Nina Helt Nielsen.


 

For more information, please contact

Head of Research Nina Helt Nielsen
Silkeborg Museum
nhn@museumsilkeborg.dk
Mobile +45 2154 0145

Postdoctoral Fellow Bente Philippsen
Aarhus AMS Centre (AARAMS)
Department of Physics and Astronomy
Aarhus University
bphilipp@phys.au.dk
Mobile +45 2036 8605

 

Public / media