Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Interdisciplinære tematiske centre

Science and Technology går med etableringen af en række interdisciplinære tematiske forskningscentre forrest i en ambitiøs forskningsstrategisk satsning.

Centrene arbejder målrettet på at udvikle løsninger på verdens 'Grand Challenges' - tidens store samfundsmæssige udfordringer.

De tematiske centre arbejder inden for en række samfundsvigtige områder, som går på tværs af traditionelle faggrænser, og hvor der er potentiale for at udvikle banebrydende forskningsaktiviteter.

Syv interdisciplinære centre

Der er oprettet syv interdisciplinære tematiske forskningscentre inden for områderne cirkulær bioøkonomi, materialer, vand, digitalisering, fødevarer, klima, og arktisk forskning. Læs mere om de syv centre nedenfor:

Interdisciplinære tematiske centre på Science and Technology:

Tværfaglige synergier

Centrene samler forskere og studerende med forskellige fagdiscipliner, og skaber synergier mellem fakultetets institutter og øvrige enheder. De en indgang for samarbejdspartnere i industrien og erhvervslivet nationalt og internationalt. Gennem samarbejde om fælles forskningsprojekter har vi fokus på at udvikle forskningsbaserede teknologier og løsninger på de samfundsmæssige udfordringer.

Centrene, der har afsæt i fakultetets Strategiplan 2016-2020, har potentiale til at blive førende på deres områder på nationalt plan og også skabe international gennemslagskraft.