Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om fakultetet

Science and Technology er Aarhus Universitets fakultet for naturvidenskab og teknisk videnskab. Fakultetet omfatter de klassiske naturvidenskabelige fag, ingeniørvidenskab, jordbrugsvidenskab, fødevareforskning og miljøvidenskab.

Fakultetet består af 12 institutter, et institutlignende center, to nationale centre, tre skoler og en lang række større og mindre forskningscentre. Dertil kommer et antal interdisciplinære centre og initiativer på tværs af fakultetet eller med samarbejdspartnere uden for fakultetet.

Science and Technology udbyder 13 bacheloruddannelser, 11 diplomingeniøruddannelser og 31 kandidatuddannelser (cand.scient. og civilingeniør), samt efter- og videreuddannelsesforløb.

Science and Technology bidrager med løsninger til en bæredygtig fremtid. Læs mere om fakultetets profil og forskning.