Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitaliseringssatsning på AU får stor betydning på ST

ST skal i 2023 uddanne dobbelt så mange naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister som i dag.

13.06.2017 | Anne-Mette Siem

Foto: Anders Trærup, AU Foto

Foto: Anders Trærup, AU Foto

Satsningen betyder en kraftig opnormering af de faglige miljøer på Institut for Datalogi og Institut for Matematik.

I de kommende år skal der ansættes en række nye stærke forskere på de to institutter for at styrke både forskning og uddannelse. Der skal især være fokus på at uddanne kandidater med kompetencer inden for softwareudvikling, programmering og databehandling, samt i dataanalyse via en ny uddannelse i datavidenskab på Institut for Matematik.

Digitalisering i forlængelse af ingeniørsatsningen
Digitaliseringssatsningen ligger i naturlig forlængelse af ingeniørsatsningen, som bestyrelsen vedtog i juni 2016. Ingeniørsatsningen taler ind i den nye satsning, fordi den allerede har et stort digitaliseringselement gennem uddannelse af flere ingeniører med kompetencer inden for det digitale. Det drejer sig konkret om ingeniøruddannelserne inden for informations- og kommunikationsteknologi, elektronik, sundhedsteknologi, computerteknologi og elektroteknologi.

Fordobling af dimittender med digitaliseringskompetencer
Det er ambitionen, at digitaliseringssatsningen skal føre til en fordobling af antallet af dimittender, der er digitaliseringsspecialister i 2023.De flest eaf de naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister skal uddannes fra Institut for Datalogi, der skal øge produktionen af kandidater til 190 om året. Den nye uddannelse i datavidenskab på Institut for Matematik skal føre til 20-30 kandidater årligt. Desuden skal antallet af kadidater med digitale kompetencer på ingeniørområdet også fordobles.

Dekan Niels Chr. Nielsen hilser bestyrelsens beslutning velkommen: ”Der er et kæmpe behov for at få uddannet flere digitaliseringsspecialister i Danmark. Det er nødvendigt, at vi som universitet går forrest i at løse samfundets behov. Det er med til at sikre, at vi som land stadig kan være med forrest fremme”.

Fokus på rekruttering
En del af digitaliseringssatsningen handler om rekruttering af studerende til digitaliseringsuddannelserne. Det er der allerede fokus på i 2017, og det fokus vil forsætte i de kommende år. Samtidigt bliver der også gjort en målrettet indsats for at mindske frafaldet på uddannelserne.

Flere VIP-ansættelser og et strategisk center
For at sikre større undervisnings- og forskningskapacitet på de to institutter skal der i løbet af de kommende år ansættes en række ekstra VIP’er. På Institut for Datalogi skal der ansættes 18 ekstra; på Institut for Matematik 6 ekstra.

Etableringen af det kommende strategiske center på fakultetet om digitaliseringsområdet taler også ind i satsningen.

 

Læs mere om den samlede digitaliseringssatsning

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen