Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jorden har brug for kulstof

Det er nødvendigt at fastholde eller øge jordens kulstofindhold af hensyn til både klimaet og jordens frugtbarhed. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et nyt internationalt projekt, der skal udvikle og udbrede viden på området.

30.11.2017 | Michael Strangholt

(foto: Colourbox)

Kulstof er basis for alt liv på jorden. Lagring af kulstof i dyrkningsjorden sikrer jordens frugtbarhed og bidrager til at reducere landbrugets klimabelastning. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer, at jorden indeholder tilstrækkeligt kulstof. Projektet CIRCASA skal undersøge dette og understøtte det arbejde, der skal udføres i et kommende forskningscenter på Aarhus Universitet: iClimate, der skal skabe ny klimaviden til gavn for erhverv og samfund.

"Vi vil undersøge, hvilket potentiale interessenterne mener at håndtering af kulstof i jorden har for at bidrage til klimatilpasning, reduktion af klimagasser, landbrugets bæredygtighed, fødevareforsyning og FN’s mål om bæredygtig udvikling. Dernæst vil vi identificere og evaluere mulighederne for at implementere metoder til lagring af kulstof i jorden," forklarer sektionsleder og professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

Det nye internationale forskningsprojekt, som forskere ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet deltager i sammen med 22 andre partnere fra 17 lande verden over, tager hånd om dette emne. Projektets formål er at kortlægge, hvor der er huller i forskningslandskabet vedrørende lagring af kulstof i dyrkningsjorden og på det grundlag udarbejde en international forskningsagenda.

"Vi vil på grundlag af interessenternes input opsummere, hvor der mangler viden og hvilke behov der er for ny forskning," siger Jørgen E. Olesen.

Interessenterne i dette sammenhæng omfatter blandt andet myndigheder, finansieringsinstitutioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, landbrug, skovbrug, virksomheder og interesseorganisationer.

Jørgen E. Olesen og andre forskere fra Aarhus Universitet deltager i flere projekter og initiativer med henblik på at optimere jordens indhold af kulstof af hensyn til både jordens frugtbarhed og udledning af drivhusgasser. Tre af de seneste forskningsprojekter er SmartSoil, CarbonFarm og SoilCare. Disse fokuserer på at øge jordens lagring af kulstof ved hjælp af en række værktøjer med henblik på at forbedre jordens frugtbarhed. 

Arbejdet kan fortsætte på iClimate
Aarhus Universitet indvier d. 5/12 2017 et nyt, strategisk forskningscenter under navnet Interdisciplinary Centre for Climate Change, iClimate. Her vil man samle den brede palet af stærke forskere og – grupper, der findes på universitet og på den måde understøtte det vigtige arbejde med at understøtte samfund og industri med dyb viden om klimaforandringernes omfang og betydning for en lang række samfundsvigtige og erhvervskritiske områder.

Kontakt:
Professor Jørgen E. Olesen,
Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet,
Telefon: 40821659
Email: jeo@agro.au.dk

Læs mere om det forskningsstrategiske center, iClimate, her.

Offentligheden / Pressen