Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt forskningscenter samler fokus på fremtidens fødevarer

Efterspørgslen på fødevarer stiger, mens forbrugernes tillid til maden daler. Verdens befolkning vokser hvert år med at antal svarende til Tysklands indbyggerantal, og det stiller krav til fremtidens fødevareproduktion, hvis der skal være mad nok til fremtiden. Med et nyt strategisk forskningscenter for fødevareforskning sætter Aarhus Universitet nu fokus på at skabe fremtidens bæredygtige fødevarer. Centeret kaldes iFOOD og åbner 25.9 2017.

22.09.2017 | Rasmus Rørbæk

Hverdagen er blevet mere presset for mange, så der ryger en færdiglavet ret ned i kurven i supermarkedet, når onsdagen bliver lidt for stram til at lave mad. Men hvordan er næringsværdierne i den mad? Hvilken belastning giver det længere tilbage i produktionskæden, at vores spisevaner har flyttet sig – kan landbruget følge med? Kan klimaet og naturen? Kan vores helbred? Nyt forskningscenter stiller nu skarpt på fremtidens fødevarer. iFOOD åbner d. 25/9. (foto: Colourbox)

Hele vejen rundt: Ved at tilbyde en tværfaglig platform med videnskabeligt baserede løsninger, vil iFOOD kunne samarbejde med blandt andet råvare- og fødevareproducenter, detailhandel, forbrugere, og sundhedssektor. iFOOD kan få vidstrakt betydning for hele produktionskæden for den moderne fødevareproduktion. På denne grafik ses, hvordan den tværfaglige forskning dækker vejen fra jord til bord og videre ind i vores opfattelse og den ernæringsmæssige betydning. (ill: iFOOD)

Hvert år bliver vi 83 millioner flere mennesker på Jorden: det svarer til Tysklands samlede befolkning. Indenfor en overskuelig fremtid anslås det, at vi er 10 milliarder mennesker, der alle skal have mad og drikke. Derfor er der et stigende behov for at finde bæredygtige løsninger, der kan sikre at der er god mad til fremtiden. Til alle.

Det er kort sagt vigtigt for fremtiden, at vi nu begynder at skabe en bæredygtig teknologi, og samtidig ernæringsmæssig sikkerhed. For at kunne opnå dette, må der skabes innovative og teknologiske løsninger på en række udfordringer indenfor hele produktionskæden, og hele vejen ud til de valg vi, som forbrugere træffer omkring konsumering og ernæringssammensætning; ikke mindst når vi er på farten, eller der skal kokkereres hjemme i en fart.

Men: en øget fødevareproduktion vil kræve stadigt større områder til dyrkning i en verden præget af klimaforandringernes betydning for produktionsmuligheder. Udfordringen er derfor at udvikle højeffektive løsninger med flere plantebaserede fødevarer, og dermed også flere nemme fødevareløsninger som er bekvemme valg for forbrugerne.

”Forskningscenteret for innovativ fødevareforskning står med en stor og vigtig opgave foran sig. Denne strategiske forskningsindsats har fokus på at løse væsentlige samfundsudfordringer og at blive en katalysator for vækst og udvikling. iFOOD vil bidrage med en stærk og visionær fødevareforskning, der er central for fødevareerhvervets vækst og eksportmuligheder indenfor innovative, bæredygtige, bekvemme og sunde fødevareløsninger.

Aarhus Universitet har internationale styrkepositioner på området, og har ambitioner om yderligere at styrke excellent forskning, der kan kombinere udvikling af teknologi og produktionsmetoder og dyb viden om fødevarekvalitet for at komme omkring hele produktionskæden fra jord til bord,” udtaler dekan Niels Chr. Nielsen, fra Science and Technology, der er initiativtager til etablering af en række interdisciplinære forskningscentrer på Aarhus Universitet inden for samfundsmæssigt vigtige områder.

Her er forskning og innovation indenfor fødevarer et helt centralt område, hvor unikke kompetencer, faciliteter og gode samarbejdsrelationer danner en stærk basis for at sætte Danmark endnu tydeligere på verdenskortet på et område med et enormt erhvervspotentiale.

Uden mad og drikke…
Det er komplekse problemstillinger, der skal adresseres og derfor samler iFOOD en række kompetencer og fagligheder fra en række institutter på Science and Technology og på det sundhedsvidenskabelige fakultet, HEALTH, samt MAPP Centeret på fakultetet BSS. På den måde skabes et holistisk billede af en global fødevaresituation med diverse udfordringer.

”Dette område gennemsyrer alles liv på måder, vi ikke altid selv er klar over. Hverdagen er blevet mere presset for mange, så der ryger en færdiglavet ret ned i kurven i supermarkedet, når onsdagen bliver lidt for stram til at lave mad. Men hvordan er næringsværdierne i den mad? Hvilken belastning giver det længere tilbage i produktionskæden, at vores spisevaner har flyttet sig – kan landbruget følge med? Kan klimaet og naturen? Kan vores helbred?

Der er, for eksempel, ved at opstå et uholdbart forhold mellem moderne fødevarekonsumering og livsstilssygdomme og generel folkesundhed – lige som der er grund til at fokusere på mere bæredygtige produktionsteknologier, så vi kan minimere madspild gennem f.eks. mere hensigtsmæssig emballage. Her samler vi nu fokus og faglighederne, så vi kan komme frem til ny og værdifuld viden om hele spektret i fødevareforskningen,” forklarer professor Lotte Bach Larsen fra Institut for Fødevarer, der skal stå i spidsen for det nyetablerede forskningscenter.

Sat på spidsen så er kernen i udfordringen, at mens verdensbefolkningen vokser hvert år, så får vi ikke mere landareal at dyrke og producere mad på. Tvært imod. iFOOD vil nu arbejde mod et paradigmeskift indenfor fødevareproduktion og –konsumering, der dels møder kundernes forventninger til sund, nærende, indbydende og bekvem mad, som samtidig er baseret på et produktionsapparat, der kan opretholdes i fremtiden. Det skal blandt andet ske ved, at man forøger mængden af plantebaserede fødevarer i det moderne fødevaremarked.

”Et andet område er omkring tilliden til den mad, vi spiser omkring hvilke ingredienser, der er i vores fødevarer. I dag kan vi se, at den moderne forbruger i tvivl om, hvad der er et sundt måltid, og det smitter igen af på tilliden til de fødevarer, man så køber. Her kan forskningen vise, hvordan man kan møde både behovet for både bekvemme råvarer og helt eller delvist færdigfabrikerede fødevarer, der kan imødekomme forbrugerens behov for gennemsigtighed i produktets indhold og ernæringsværdier,” siger Lotte Bach Larsen. 

’Sammenskudsgilde’
Danmark er et af de lande i verden, der har et stærkt navn som fødevareproducerende. Internationalt er der stadig stor efterspørgsel på danske varer, og ikke mindst i Fjernøsten, hvor salget af danske fødevarer til f.eks. Kina og Hong Kong vokser støt med en omsætning i 2016 på ca. 13 milliarder kroner.

Danmark har generelt en stærk værdikæde indenfor fødevareudvikling fra jord til bord, og herhjemme er der stigende fokus på at udvikle og implementere nye paradigmer for fødevareproduktion og –erhverv. Fødevareklyngen Danish Food Cluster i Skejby er blandt Europas mest fremtrædende fødevarecentre. Danish Food Cluster er en klyngeorganisation etableret for at sikre innovation, vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren, herunder brande Danmark globalt som fødevareproducerende land i den absolutte verdenselite.

De ca. 145 medlemmer, der er et miks af store og små virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer og offentlige institutioner, arbejder sammen for på den måde at håndtere og forene den stigende kompleksitet i det moderne samfunds fødevareproduktion og landbrug. Her hilses det nye forskningscenter velkommen af adm. direktør, Lone Ryg Olsen:

”Trods Danmarks beskedne størrelse har vi verdens mest kendte smørmærke, vi er nummer et inden for naturlige farvestoffer, vi er førende inden for måleapparater til fødevareproduktion og så videre. Få ved mere om mejeri, økologi og sporbarhed, og når verden leder efter løsninger på fremtidens store fødevareudfordringer som følge af en voksende befolkning og eksploderende middelklasse, står Danmark godt rustet til at komme med svarene. Med dette strategiske forskningscenter for innovativ fødevareforskning, der nu indvies på Aarhus Universitet, styrker det mulighederne for samarbejdet mellem erhverv og videnskab, og jeg glæder mig til et samarbejde, der kan bidrage til at Danmark fortsat skal beholde sin internationale førerposition, når det gælder fødevareinnovation og effektiv produktion,” siger Lone Ryg Olsen.

Forskningscenteret for innovativ fødevareforskning, iFOOD, åbner d.25/9. Se mere om arrangementet her.

Læs mere om iFOOD på hjemmesiden for centeret ved at klikke her.

Kontakt:
Professor Lotte Bach Larsen,
Centerleder for iFOOD,
Email: lbl@food.au.dk
Telefon: 2281 9282

Dekan Niels Chr. Nielsen,
Science and Technology,
Aarhus Universitet,
Email: dean.scitech@au.dk

Fakta:
Centre for innovative food research, iFOOD, ledes af professor Lotte Bach Larsen fra Inst. for Fødevarer. Centeret arbejder tværfagligt med deltagelse fra følgende institutter og centre ved Aarhus Universitet:

Institut for Ingeniørvidenskab,

Institut for Molekylærbiologi og Genetik,

Institut for Kemi,

Institut for Agroøkologi,

Institut for Husdyrvidenskab,

Institut for Klinisk Medicin,

Institut for Folkesundhed,

The interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO),

MAPP Centre – Research on Value Creation in the Food Sector for Consumers, Industry and Society

Science and Technology, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere