Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øget ansøgning til uddannelser inden for Science and Technology

De ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser på Science and Technology, Aarhus Universitet oplever fremgang i ansøgerantallet igen i år.

06.07.2017 | Rasmus Rørbæk

Foto: Melissa Bach Yildirim

Den samlede søgning til de ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser på Science and Technology, Aarhus Universitet fortsætter på et stabilt højt niveau, og viser en samlet fremgang på 3,2% i antal førsteprioritetsansøgere. Det samlede antal ansøgere er steget med 2,4%. I år har 5.218 unge mennesker ansøgt om at tage deres uddannelse på Science and Technology, heraf har 2.063 som førsteprioritet. Stigningen glæder dekan Niels Chr. Nielsen:

”Det er en meget vigtig opgave, for de danske universiteter, at uddanne unge med de kompetencer, der efterspørges i samfundet. Vores ønske er at understøtte det samfundsbehov ved at trække på de meget stærke faglige miljøer her på Science and Technology, og uddanne dygtige kandidater.

Jeg er derfor meget glad for, at de netop offentliggjorte ansøgertal viser, at de unge lytter til behovet for flere uddannede indenfor ingeniør- og de naturvidenskabelige områder, og jeg er stolt over, at de unge mennesker vælger at søge hos os,” udtaler dekan Niels Chr. Nielsen.

Ansøgningsfristen for de videregående uddannelser udløb onsdag den 5. juli kl. 12.00, og indtil videre viser den foreløbige optælling, at det specielt er uddannelserne indenfor datalogi, matematik og matematik-økonomi, der går frem i førsteprioritetsansøgninger med hhv. 20,2 %, 44,4 %, og 29,1 % i forhold til 2016.

Samtidig er søgningen til ingeniøruddannelserne fortsat høj med en forøgelse på 9% i antallet af førsteprioritetsansøgninger. Det er især diplomuddannelserne inden for IKT og bygningsområdet, der oplever fremgang. Endelig er der er også stor søgning til de nye BSc-uddannelser indenfor bioteknologi og kemiteknologi.

“Den store fremgang på matematik, matematik-økonomi, datalogi og IKT ingeniøruddannelserne udtrykker tydeligt en stigende interesse for uddannelser, der i høj grad er efterspurgte af erhvervslivet. Det er glædeligt, da det er foreneligt med vores nuværende store satsninger på ingeniør- og digitaliseringsområderne,” bemærker dekan Niels Chr. Nielsen.

Læs mere om ansøgertallene på Aarhus Universitet her

Kontakt:
Dekan Niels Chr. Nielsen,
Science and Technology,
Aarhus Universitet,
Email: dean.scitech@au.dk

Offentligheden / Pressen, Science and Technology, Medarbejdere