Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tre millionbevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden bevilger tre forskere fra Science and Technology hver 10 mio. kr. til forskningsprojekter inden for det biovidenskabelige og biomedicinske område.

23.03.2018 | Christina Troelsen

Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt tolv nye bevillinger inden for det biovidenskabelige og biomedicinske område. (Logo: Novo Nordisk Fonden)

Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt tolv nye bevillinger inden for det biovidenskabelige og biomedicinske område. (Logo: Novo Nordisk Fonden)

Mikkel Heide Schierup, professor ved Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

Mikkel Heide Schierup, professor ved Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

Ditlev Egeskov Brodersen, lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

Ditlev Egeskov Brodersen, lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

Peter Refsing Andersen, adjunkt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

Peter Refsing Andersen, adjunkt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

Kønskromosomernes mystiske verden, mikrobielt selvforsvar og genetiske parasitter er emnerne for de tre forskningsprojekter, som Mikkel Heide Schierup, Center for Bioinformatik, Ditlev Egeskov Brodersen,  Institut for Molekylærbiologi og Genetik, og Peter Refsing Andersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, har fået støtte til fra Novo Nordisk Fonden.

De har hver fået bevilget en Investigator Grant på 10 mio. kr. ved Novo Nordisk Fonden seneste uddeling, hvor der i alt er uddelt tolv bevillinger inden for det biovidenskabelige og biomedicinske område.

Mikkel Heide Schierup, professor ved Center for Bioinformatik

Mikkel Heide Schierup er tildelt en Distinguished Investigator Grant på 10 mio. kr. til forskningsprojektet ”The Extraordinary Evolution of Human Sex Chromosomes”

Projektbeskrivelse: Vores kønskromosomer, X og Y, er mystiske. De påvirker mænds fertilitet og spiller en uforholdsmæssig stor rolle i at skabe nye arter, herunder vores egen. Jeg opstiller den hypotese, at dette skyldes en tovtrækningskrig mellem X og Y for at komme ind i sædcellerne i den mandlige meiose (den proces, hvor kønscellerne dannes). For at teste dette vil jeg undersøge alle faser af menneskets mandlige meiose ved hjælp af avanceret cellesortering og sekventering og relatere dette til mænds fertilitet og barnets køn. Jeg vil inkludere andre store aber og arkaiske mennesker som Neandertalerne for at forstå de generelle evolutionære regler og de specifikke specialiseringsprocesser samt genetiske årsager til mænds infertilitet.

Ditlev Egeskov Brodersen, lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Ditlev Egeskov Brodersen er tildelt en Hallas-Møller Ascending Investigator Grant på 10 mio. kr til forskningsprojektet ”Understanding Microbial Defence Mechanisms”

Projektbeskrivelse: Mikroorganismer har stor indflydelse på menneskers sundhed og trivsel. De har udviklet sofistikerede forsvarsmekanismer, der er afgørende for deres overlevelse, herunder højt specialiserede enzymer, der gør det muligt for dem at overvinde perioder med sult og udsættelse for varme eller antibiotika. Dette projekt vil afdække de grundlæggende principper for mikrobielt selvforsvar og overlevelse ved at studere både funktion og molekylær arkitektur af vigtige cellulære komponenter. Det endelige formål med projektet er at skabe et grundlag for at udvikle fremtidige antimikrobielle lægemidler og behandlingsformer.

Peter Refsing Andersen, adjunkt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik 

Peter Refsing Andersen er tildelt en Hallas-Møller Emerging Investigator Grant på 10 mio. kr til forskningsprojektet ”Molecular Mechanisms of Heterochromatic Gene Expression”

Projektbeskrivelse: Genetiske parasitter såsom vira og transposoner (’hoppende gener’) har koloniseret genomerne hos stort set alle livsformer. Kampen mellem værtsgener og genetiske parasitter skaber et evolutionært våbenkapløb, hvor der hele tiden sker innovation af nye genreguleringsmekanismer. Vi vil studere dette våbenkapløb for at identificere mekanismer, der bøjer og omgår standardreglerne for genregulering for bedre at forstå, hvordan vores genomer kæmper mod genetiske parasitter.

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen