Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi skal indskærpe vores retningslinjer

Afdækningen af DCA’s samarbejde med eksterne aktører om oksekøds klimapåvirkning har vist flere kritisable omstændigheder ved rapportens tilblivelse.

30.08.2019 | Prodekan Kurt Nielsen

Science and Technology. Foto: AU Foto

Foto: AU Foto

Rapporten lever desværre ikke op til kravet om, at vi skal være uafhængige af interesseorganisationer. Vi må understrege både indadtil og udadtil, at ansvarlig forskningspraksis også handler om forskningsmæssig integritet og uafhængig formidling af forskningen, ikke kun om faglig substans. Til den ende noterer jeg mig, at forskerne og DCA fortsat står inde for rapportens faglige indhold. 

Når vi udgiver en rapport med Aarhus Universitets logo med Aarhus Universitets forskere angivet som forfattere, så skal forskerne også selv have skrevet rapporten. I samarbejdsprojekter kan det være nyttigt at modtage faglige kommentarer fra partnere, men så snart det antager karakter af egentligt medforfatterskab, uden at det er synligt, så er det uacceptabelt. Også selv om man som forsker kan stå inde for det samlede faglige indhold af teksten. 

Hvis vi ikke lever op til de principper, som vi som universitet udstikker og følger, kan vi heller ikke forvente, at vores omgivelser har tillid til substansen. Principperne forholder sig blandt andet til, hvordan samarbejdet med myndigheder og virksomheder foregår, og de bør være kendt af alle implicerede. Principperne fortæller også, at der skal være armslængde mellem forskere og opdragsgivere, og at det klart skal fremgå, hvis og hvordan der er bidrag fra opdragsgiveren. 

Vi vil på den baggrund indskærpe disse principper. Det vil som minimum omfatte følgende: 

  • Science and Technology vil gennemgå vores portefølje af nuværende kontrakter med private aktører for at sikre, at de alle lever op til vores principper 
  • Vi vil ikke tillade, at fakultetets enheder udgiver forskningsrapporter, hvor eksterne aktører står for projektledelsen. 
  • Vi vil ikke tillade, at eksterne aktører skriver tekst til rapporter, som udgives i vores forskeres navn. I de tilfælde, hvor der medtages eksterne kommentarer, skal det fremgå helt tydeligt af rapporten, hvem der har bidraget med hvad, og til hvilke dele af rapporten. 

Vi kan, skal og vil fortsat samarbejde med eksterne parter, og vi skal sikre, at vores principper omkring arbejdet bliver overholdt. Vi står fast på, at det er en vigtig samfundsopgave, at vi samarbejder – også med den private sektor. Samarbejdet er nødvendigt for at sikre, at forskningsbaseret viden kan støtte samfundets udvikling. Men hvis der opstår berettiget tvivl om vores integritet, som vi må sige, at der er i denne sag, så gavner det hverken universitetet, de eksterne partnere eller samfundet som helhed. 

Som det fremgår af rektors udmelding i dag, så skal sagen undersøges til bunds, og vi tager hånd om at udarbejde en redegørelse til uddannelses- og forskningsministeren.

/ Kurt Nielsen, prodekan for vidensudveksling på Science and Technology

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen