Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aftagerpaneler

Ved Science and Technology er der nedsat 16 aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er nedsat i tilknytning til en uddannelse eller en mindre gruppe af uddannelser. Den primære dialogpartner for aftagerpanelerne er Science and Technologys uddannelsesudvalg. Ved at etablere aftagerpaneler tæt på den enkelte uddannelse ønsker fakultetet at styrke uddannelserne gennem en tæt dialog direkte mellem aftagere, studerende og undervisere. 

Formål

Med aftagerpaneler har fakultetet og uddannelserne fora, der kan medvirke til at:

 • Uddannelserne til stadighed er samfundsrelevante
 • Uddannelsernes kompetenceprofil afspejler arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov
 • Styrke muligheden for at give en relevant, velfunderet og målrettet karrierevejledning til de studerende
 • Dimensioneringen af uddannelsernes kapacitet imødekommer virksomhedernes rekrutteringsbehov
 • Uddannelsernes kvalitetssikringspraksis udvikles løbende
 • Nye uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer iværksættes, når der opstår behov i samfundet
 • Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser

Se kommissorium for aftagerpanelerne her. (Ctrl og klik for at følge linket)

Oversigt over medlemmer og aftagerpaneler

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Kemi og bioteknologi

 • Søren Kristiansen, LEGO. Ib Winckelmann, FMC Agricultural Solutions. Charlotte Poulsen, DuPont. Ole Sinkjær, Krüger A/S. Lise Karstenskov Hughes, Aarhus Vand
 • Kontaktperson: Keld Lars Bak

Aftagerpanelet for Bygningsområdet

 • Lars Schrøder, Aarhus Vand. Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Peter Rantil Smith, MT Højgaard. Kåre Tinning, Niras. Anders Birch, Rambøll. Anette Storm, DS Flexhal. Kirsten Mariager, Dansk Energi Management. Rasmus Lautrup, MOE A/S. Sune Holm Sølvsten, Geo. Peter Ryberg Neess, Aarhus Kommune. Kristine Grøndal Andersen, SWECO.
 • Kontaktperson: Karsten Völcker

Aftagerpanelet for Elektronik, IKT, Computerteknologi, Elektroteknologi

 • Per Egedahl, Siemens Gamesa. Michael Steen Ebbesen, Stibo. Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics. Jan Aagaard, Deif A/S. Erik K. Rønhøj, Terma. Jesper Ballegaard, Systematic. Claus Seidelin Schrøder, Siemens. René Kristensen, Kamstrup. Martin Sanddal Nielsen, Velux. Maiken Bjerg Møller, SoundFocus APS.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Elektrisk energiteknologi

 • Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen. Jan Aagaard, Deif A/S. Flemming Vedsted, Grundfos Holding A/S. Steffan Hansen, Siemens. Asger Illum, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Hans Christian Olesen, DIS. Kim Søgaard, Energinet.dk. Louise Carina Jensen, Dansk Energi.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Maskinteknik og Mekanik

 • Arne Bjerring, VARO. Jan Dorn Johansson,TERMA. Jakob Vernersen, Grundfos. Nicolai Tolstrup, Kirkholm Maskiningeniører A/S. Jeppe Kiilerich Østerlund, Eltronic A/S. Carsten Risom, Kyocera Unimerco. Jens Wind, Vestas. Steffen Lundgaard Jørgensen, Arla Foods. Casper Hansen, Technicon. Simone Stevns Kazar, BEUMER Group. Jesper Nygaard Sørensen, Tech invent 
 • Kontaktperson: Søren Bøndergaard

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi og Biomedicinsk teknologi

 • Mogens Ravn, Nordisk Røntgen Teknik A/S. Carsten Riis, Region Midt. Henrik Søgaard, Ohmatex. Margit Kristensen, MTIC. Jens Maigaard, CGI Denmark. Kirsten Rud Bentholm Teknologi i praksis. Søren Haack, Teknologisk Institut. Simon Meyer Lauritsen, Enversion A/S.
 • Kontaktperson: Bente Besenbacher

Aftagerpaneler for science-uddannelser

Aftagerpanelet for Bioinformatik

 • Roald Forsberg, Raven Biosciences. Frank Grønlund Jørgensen, Tørring Gymnasium. Anne-Mette Hein, QIAGEN Aarhus. Mogens Kruhøffer, Bioxpedia.  René Thomsen, Scio+. Britt Elmedal Laursen, Aarhus Universitetshospital. Ib Groth Clausen, Novo Nordisk.
 • Kontaktperson: Christian Storm Pedersen 

Aftagerpanelet for Biologi

 • Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy. Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen. Per Andersen, NIRAS. Tina Riis Mikkelsen, Silkeborg Gymnasium. Hans Roust Thysen, SEGES. Peter Søgaard, Aarhus Kommune.
 • Kontaktperson: Birgit Olesen

Aftagerpanelet for Datalogi og IT

 • Torben Pryds Pedersen, Cryptomathic. Ebbe Skak Larsen, Itadel. Ejner Kabel, Capgemini Sogeti. Olav Gjerlufsen, Lego. Steffen Grarup, Uber Technologies.  Christian Kirkegaard, Netcompany. Mads Ulrik Christoffersen, Terma. Peter Frands Frandsen, Secata. Dorte Gade, Systematic A/S. Kirsten Hjerrild Nielsen, Aarhus Kommune.
 • Kontaktperson: Kontaktperson: Marianne Graves Petersen

Aftagerpanelet for Fysik og Astronomi

 • Klaus Seiersen, Aarhus Universitetshospital. Nicolai Nygaard Ørsted.  Per Kringhøj, OFS Fitel Denmark. Jeppe Kragelund, Alssund Gymnasiet Sønderborg. Per Møller, Munkensdam Gymnasium. Espen Rudjord Nielsen, Sønderborg Statsskole.
 • Kontaktperson: Allan H. Sørensen

Aftagerpanelet for Geoscience

 • Anders Lie, 21st North. Mads Huuse, The University of Manchester,.Mads Robenhagen Mølgaard, Geo. Ingelise Schmidt, Total. Lone Klinkby, COWI.
 • Kontaktperson: Bo Holm Jacobsen

Aftagerpanelet for Jordbrugsvidenskab

 • Jakob Lave, SEGES. Morten Andersen Linnet, Landbrug og Fødevarer. Per Theilgaard, Vitfoss. Jesper Kampp, DuPont. Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods. Peter G.R. Larson, Viking Genetics. Kristian jensen, Danish Crown. Lars Villemoes, Erhvervsakademi Aarhus. Anne-Mette Søndergaard, LandboNord 
 • Kontaktpersoner: Bernd Wollenweber

Aftagerpanelet for Kemi og Medicinalkemi

 • Leif Højslet Christensen,Teknologisk Institut. Klaus Bæk Simonsen, Lundbeck A/S. Søren Dahl, Haldor Topsøe. Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole. Jesper Lau, Novo Nordisk. Ib Winkelmann, FMC Agricultural Solutions. Helle Svendsen, Teknologisk Institut. Marianne Støckler, Viborg Katedralskole.
 • Kontaktperson: Henrik Birkedal

Aftagerpanelet for Molekylærbiologi og molekylærmedicin

 • Verena Simpson, Guardian IP Consulting I/S. Jakob Lerche Hansen, Novo Nordisk A/S. Peter Langborg Wejse, Arla. Birger Eriksen, Sejet planteforædling. Mogens Kruhöffer, Bioxpedia. Tina Riis Mikkelsen, Silkeborg Gymnasium. Claus Gravholdt, Institut for Klinisk Medicin (AU)

 • Kontaktperson: Michael Etzerodt

Aftagerpanelet for Matematik, Matematik-Økonomi, Statistik og Videnskabsstudier

 • Anne Lund Christophersen, Vestas. Tue Rauff Lind Christensen, QAMPO. Maja Tarp (barsel), Novo Nordisk. Hanne Hautop, Rosborg Gymnasium. Jimi Lee Truelsen, Nordea Markets. Brian Krogh Christensen, Silkeborg Gymnasium.
 • Kontaktperson: Niels Lauritzen

Aftagerpanelet for Nanoscience (medlemmer er identiske med de eksterne medlemmer af iNanos bestyrelse)

 • Bjerne Clausen, Haldor Topsøe A/S, Hans Jørgen Pedersen, Flowsion ApS. Charlotte Poulsen, DuPont, Henrik Jørgen Andersen, Arla Food Ingredients Group, Wilbert van de Ven, Grundfos A/S
 • Kontaktperson: Trolle René Linderoth

Kontakt

Alle henvendelser vedr. aftagerpaneler kan rettes til fakultetssekretariatet v. Casper Borchmann. Til hvert aftagerpanel er der desuden knyttet en kontaktperson (formanden for uddannelsesudvalget), som fremgår af medlemsoversigten ovenfor.