New bridge provides safe crossing over the Zackenberg River

The Zackenberg Research Station in North-East Greenland has opened a new bridge to extend climate research to the western side of the Zackenberg River. The construction team experienced enormous challenges in building the 45-metre-long bridge across the rapidly flowing and freezing cold river in one of the most desolate areas in the world.

2013.11.06 | Jens Christian Pedersen

Bridge across the Zackenberg River. Photo: Jørgen Skafte, Aarhus University

The Zackenberg Research Station is located in a valley that is divided by the Zackenberg River. Until now, the researchers have mainly worked on the eastern side of the river. in fact, they have only been able to cross to the other side by means of a very primitive solution involving a rubber dinghy attached to a wire spanning the river. This solution has proved to be extremely hazardous for the users.

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

Forskningsstationen har oplevet en væsentligt øget tilstrømning af forskere i de senere år, blandt andet fordi en lang række internationale projekter - herunder store EU-projekter – øger brugen af stationen som en vigtig højarktisk feltlokalitet. Dette har øget behovet for en fast forbindelse over Zackenbergelven, så man kunne inddrage området vest for elven i arbejdet.

Denne løsning er hvert år blevet skyllet væk, når en gletchersø i fjeldene bag Zackenberg har brudt isbarrieren og dermed givet anledning til en flom en til to gange om året, hvor elven når op på en  bredde på ca. 100 m og en vanddybde på 2-2½ meter på det sted hvor den nye bro er placeret. Den nye bro er derfor konstrueret til at kunne modstå disse udfordringer.

Viceinstitutleder Mikkel Tamstorf glæder sig over de nye muligheder forskerne i Zackenberg nu får, takket være støtte fra væsentligst A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal men også flere andre danske fonde og styrelser:

”Nu kan vi udvide det område forskerne arbejder i. Efter 17 års brug af den østlige side var der ved at blive lidt pakket. Vi får bedre, og væsentlig sikrere, adgang til nogle andre typer terræn og et stort søområde. Endelig giver den nye bro også mulighed for en væsentlig bedre måling af hvor meget vand der strømmer gennem elven.”

 

Usædvanlige udfordringer

Det er altid en udfordring at bygge i Arktis, og ikke mindst i Nordøstgrønland. Broens gitterkonstruktion blev produceret i Polen og derefter fragtet i små elementer til Aalborg, hvorfra det gik med skib til Daneborg i Nordøstgrønland. De sidste 30 km måtte elementerne stuves sammen i et lille Twinotter fly, som kunne lande ved Zackenberg.

En speciel opgave blev gennemført i juli-august 2013, hvor 4 personer med håndkraft samlede  de 130 m3 sten à 10 – 15 kg som skulle til for at beskytte fundamenterne.

Byggeholdet startede på østsiden og arbejdede sig derefter via understøtningstårne i elven over til vestsiden. Allerede i starten af september kom årets første snefald og efterfølgende regn i flere dage bidrog til at komplicere byggeriet, fordi elven svulmede op. En ny flom indtraf heldigvis ikke, og den 23. september 2013 kunne brobisserne indvie broen over elven i Zackenberg. Herefter nåede de kun lige ud inden en snestorm lukkede Zackenberg for fly i flere dage som en illustration af de vanskelige forhold, der til stadighed gør sig gældende på stedet.

 

Unique research station

The Zackenberg Research Station in North-East Greenland was established in 1995. Since then, it has developed into one of the best platforms for research and monitoring in the Arctic due to the ongoing monitoring programmes that are carried out jointly by a number of institutions (Aarhus University, the University of Copenhagen, GEUS, Asiaq – Greenland Survey, and the Greenland Institute of Natural Resources). The buildings in Zackenberg are owned by the Government of Greenland, while operations and maintenance are carried out by Aarhus University.

Facts about the bridge

Constructed: May–September 2013

Length: 45 metres

Capacity: Two people at a time on foot and fully laden with equipment

Foundation: 2 x 4 five-metre-long foundation bolts (Ø 5cm) solidly anchored in the Zackenberg permafrost. The foundations are protected by steel mesh (gabion mesh) filled with 130 cubic metres of rock to resist the strong forces affecting the foundations during a flood.

Project engineering: Rambøll Danmark A/S in collaboration with the Department of Bioscience, Aarhus University

Construction: L&H-Rørbyg A/S

Erection: Bladt Industries A/S

Contributors:

 • Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary’s Foundation
 • A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller’s Foundation for General Purposes
 • Aage V. Jensen Charity Foundation
 • Danish Environmental Protection Agency
 • Danish Energy Agency
 • Dr René Vejlsgaard’s Foundation

For more information, please contact

 • Deputy Head of Department Mikkel Tamstorf
  Department of Bioscience
  Aarhus University
  +45 4191 5666
  mpt@dmu.dk
 • Project Manager Flemming Bach
  Bladt Industries
  +45 2171 4334
  fba@bladt.dk

Bridge across the Zackenberg River. Photo: Mikkel Tamstorf, Aarhus University

Public / media
Tags: Bro, Zackenberg, klimaændringer,