Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FN's verdensmål i fokus på Science and Technology

Science and Technology har et særligt fokus på bæredygtighed, og gennem vores forskning udvikler vi ny viden, metoder, materialer og meget mere, der bidrager til at løse de globale, samfundsmæssige udfordringer, der er formuleret i FN’s 17 verdensmål.

Den unikke kombination af naturvidenskab, ingeniørvidenskab og forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for samme fakultet giver Science and Technology et stærkt potentiale for at kunne indfri de store ambitioner.

Det kalder samtidig på tværvidenskabelige forskningsaktiviteter af absolut højeste kvalitet, hvorfor vi netop har taget meget ambitiøse skridt i oprettelsen af tematiske interdisciplinære centre.

Centrene er omdrejningspunktet for vores fokus på FN's verdensmål og bæredygtige løsninger. Ved at arbejde på tværs af de traditionelle faggrænser, og sammen med erhvervslivet, kan der udvikles nye, innovative og bæredygtige produkter, materialer, energiformer og meget andet.

Der er stor bevidsthed om bæredygtighed blandt de unge mennesker. De vil gerne bidrage og arbejde med det, og vi vil bidrage til at uddanne den næste generation af talentfulde forskere og medarbejdere inden for bæredygtighedsdagsordenen, så de kan hjælpe med at løse udfordringerne, vi står overfor. 

Kontakt Science and Technology

Dekan Lars Henrik Andersen
dean.scitech@au.dk
Tlf. +45 23382033

Rådgiver Mie Lundgaard
mie.lundgaard@au.dk
Tlf. +45 93508756


Visninger
iMAT finder fremtidens byggesten Løsningen på nogle af vores største globale udfordringer som klimaforandringer, bæredygtig energi, fødevareforsyning og vandkvalitet er knyttet til materialeforskning. Men vores nuværende materialer kan ikke længere følge med udviklingen. På iMAT, Aarhus Universitets interdisciplinære center for materialeforskning, arbejder vi målrettet på at finde fremtidens byggesten gennem nye materialer.
Visninger
WATEC - fremtidens vandsystemer WATEC udfører forskning i en lang række vandteknologier til fremme af en bæredygtig udvikling, fx. teknikker til kortlægning af grundvand, modellering af vandkredsløb, rensning af spildevand og sensorer til vand-proceskontrol.
Visninger
Børn forklarer klimaforandringer 3.c på Gammelgårdsskolen har mange gode løsningsforslag til at stoppe klimaforandringer. Blandt andet skal vi bruge mindre wi-fi, stoppe med at ryge og og bare løbe noget mere i stedet for at tage bilen. Vi fangede alle deres ideer i en video, som blev vist ved Aarhus Universitets konference "Partnerskaber for en bæredygtig fremtid” 4. februar 2019.
Visninger
Science and Technologys fokus på verdens udfordringer På Science and Technologys institutter og og bredt på Aarhus Universitet har vi meget stor fokus på verdens udfordringer - som formuleret i FN’s verdensmål. Et spændende indblik i vores aktiviteter på det arktiske område bl.a. med fokus på klima og biologiske økosystemer får man ved at se nedenstående beskrivelse af aktiviteter på Arctic Research Center.
Visninger
Biomasse som fundamentet for innovation CBIO er Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi. Vi forsker i produktionssystemer på land og vand. Cirkulær bioøkonomi er en afgørende faktor for fortsat vækst og bæredygtighed, hvor Danmark kan få en global førerprosition.