Aftagerpaneler

Ved Science and Technology er der nedsat 16 aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er nedsat i tilknytning til en uddannelse eller en mindre gruppe af uddannelser. Den primære dialogpartner for aftagerpanelerne er Science and Technologys uddannelsesudvalg. Ved at etablere aftagerpaneler tæt på den enkelte uddannelse ønsker fakultetet at styrke uddannelserne gennem en tæt dialog direkte mellem aftagere, studerende og undervisere. 

 

 

Formål

Med aftagerpaneler har fakultetet og uddannelserne fora, der kan medvirke til at:

 • Uddannelserne til stadighed er samfundsrelevante
 • Uddannelsernes kompetenceprofil afspejler arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov
 • Styrke muligheden for at give en relevant, velfunderet og målrettet karrierevejledning til de studerende
 • Dimensioneringen af uddannelsernes kapacitet imødekommer virksomhedernes rekrutteringsbehov
 • Uddannelsernes kvalitetssikringspraksis udvikles løbende
 • Nye uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer iværksættes, når der opstår behov i samfundet
 • Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser

Se kommissorium for aftagerpanelerne her.

Oversigt over medlemmer og aftagerpaneler

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Bioteknologi, Kemi, Kemi og bioteknologi

 • Søren Kristiansen, LEGO. Ib Winckelmann, Cheminova. Charlotte Poulsen, Dupont-Danisco. Ole Sinkjær, Krüger. Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand
 • Kontaktperson: Keld Lars Bak

Aftagerpanelet for Bygningsteknik, Bygningsdesign, Byggeri

 • Lars Schrøder (formand), Aarhus Vand. Frank Jensen, Søren Jensen. Flemming Kristensen, Orbicon. Peter Rantil Smith, MT Højgaard. Karl Erik Skovgaard Jensen, SWECO. Kaare Tinning, Niras.
 • Kontaktperson: Claus Glavind

Aftagerpanelet for Elektronik, IKT, Computerteknologi, Elektroteknologi

 • Kim Rishøj, SoundFocus ApS. Thorkild Kvisgaard, Grundfos. Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics. Jan Aagaard, Deif A/S. Per Egedal, Siemens. Erik K. Rønhøj, Terma. Jesper Ballegaard, Systematics. Michael Ebbesen, Kamstrup
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Elektrisk energiteknologi

 • Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen. Jan Aagaard, Deif A/S. Finn Jensen, Grundfos Holding A/S. Steffan Hansen, Siemens. Asger Illum, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Rene Balle, KK Wind Solutions. Hans Chr. Olesen, DIS.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Maskinteknik, Mekanik

 • Nicolai Tolstrup, Kirkholm Maskiningeniører A/S. Esben Ihler Søndergaard, LEGO. Søren Steffensen, LM Windpower, Jakob Vernersen, Grundfos, Jan Dorn Johansson, TERMA. Arne Bjerring, VARO.
 • Kontaktperson: Helle Wivel

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi, Biomedicinsk teknologi

 • Mogens Ravn, Nordisk Røntgen Teknik A/S. Carsten Riis, Region Midt. Philip Weng, Cook Medical. Henrik Søgaard, Ohmatex. Margit Kristensen, MTIC. Jens Maigaard, Consulting Service CGI Denmark. Bjørn Knud Andersen, Medicom Innovation Partner. Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune. Henrik Steen Hansen, DXC Technology.
 • Kontaktperson: Bente Besenbacher

Aftagerpaneler for scienceuddannelser

Aftagerpanelet for Bioinformatik

 • Roald Forsberg, CLC bio (formand), Kamilla Sofie Pedersen, Teknologisk Institut, Frank Grønlund Jørgensen, Tørring Gymnasium, Lars Kiemer, Novozymes A/S, Torben Ørntoft, Institut for Klinisk Medicin
 • Kontaktperson: Christian Storm Pedersen 

Aftagerpanelet for Biologi

 •  Per Andersen (formand), Niras, Tina Riis Mikkelsen, Silkeborg Gymnasium, Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy, Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen, Peter Søgaard, Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug,Ketil B. Sørensen, Teknologisk Institut, Hans Roust Thysen, SEGES, Kjær Andreasen, Silkeborg Forsyning
 • Kontaktperson: Birgit Olesen

Aftagerpanelet for Datalogi og IT

 • Torben Pryds Pedersen (formand), Cryptomathic, Ebbe Skak Larsen, KMD, Ejner Kabel, Capgemini, Olav Gjerlufsen, Lego, Steffen Grarup, Uber Technologies, Lars Bak, Google, Christian Kirkegaard, Netcompany, Mads Ulrik Christoffersen, Terma, Peter Frands Frandsen, Rambøll Management
 • Kontaktperson: Kontaktperson: Gerth Stølting Brodal

Aftagerpanelet for Fysik og Astronomi

 • Klaus Seiersen (formand), Aarhus Universitetshospital, Eigil Dixen, Egå Gymnasium, Nicolai Nygaard, Dong Energy, Hans Damsgaard, OFS Fitel Denmark, Jeppe Kragelund, Rosborg Gymnasium og HF, Kristian Wædegaard, Terma
 • Kontaktperson: Allan H. Sørensen

Aftagerpanelet for Geoscience

 • Thomas Bojer Kristensen (formand), Dong Energy, Anders Lie, 21st North, Ingelise Schmidt, Mærsk Olie og Gas, Mads Huuse, School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences, The University of Manchester, Peter Thastum, Natur og Miljø, Norddjurs Kommune,  Mads Robenhagen Mølgaard, Klima og Vandforsyning Geo, Hanne Birch Madsen, Rambøll Water Ressource Management
 • Kontaktperson: Bo Holm Jacobsen

Aftagerpanelet for Jordbrugsvidenskab

 • Jakob Lave (formand), Videncentret for Landbrug, Morten Andersen Linnet, Landbrug og Fødevarer, Per Theilgaard, Vittfoss, Jesper Kampp, DuPont, Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods, Peter Larson, Viking Genetics, Jacob Rasmussen, Danish Crown, Lars Villemoes, Erhvervsakademi Aarhus
 • Kontaktpersoner: Michael Kristensen og Lars Wiking

Aftagerpanelet for Kemi og Medicinalkemi

 • Leif Højslet Christensen (formand), Teknologisk Institut, Klaus Bæk Simonsen, Lundbeck A/S, Søren Dahl, Haldor Topsøe, Johanne Jensen, Aalborg Gymnasium, Jesper Lau, Novo Nordisk, Ib Winkelmann, FMC Agricultural Solutions
 • Kontaktperson: Frank Jensen

Aftagerpanelet for Molekylærbiologi og molekylærmedicin

 • Verena Simpson (formand), Guardian IP Consulting I/S, Klaus K. Nielsen, DLF Trifolium, Susanne Markussen, Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus, Jakob Lerche Hansen, Novo Nordisk, Peter Langborg Wejse, Arla, Anne B. Tolstrup, Biogen, Jan Egebjerg, Lundbeck A/S, Jonas Heilskov Graversen, Affinicon
 • Kontaktperson: Michael Etzerodt

Aftagerpanelet for Matematik, Matematik-Økonomi, Statistik og Videnskabsstudier

 • Anne Lund Christophersen (formand), Vestas, Tue Rauff Lind Christensen, TDC, Søren Dahlgaard, Nordea Bank Danmark A/S, Dinna Balling, Viby Gymnasium, Maja Tarp, Novo, Søren Have, Rambøll, Lasse Broby Rieks, Aarhus Katedralskole
 • Kontaktperson: Niels Lauritzen

Aftagerpanelet for Nanoscience (medlemmer er identiske med de eksterne medlemmer af iNanos bestyrelse)

 • Bjerne Clausen, Haldor Topsøe A/S, Hans Jørgen Pedersen, Flowsion ApS, Charlotte Poulsen, DuPont, Jan Egebjerg, H. Lundbeck A/S, Eskild Holm Nielsen, Aalborg Universitet, Allan Flyvbjerg, Steno Diabetes Center Copenhagen, Henrik Jørgen Andersen, Arla Food Ingredients Group, Wilbert van de Ven, Grundfos A/S
 • Kontaktperson: Trolle René Linderoth

Kontakt

Alle henvendelser vedr. aftagerpaneler kan rettes til fakultetssekretariatet v. Ida Marie Gerdes. Til hvert aftagerpanel er der desuden knyttet en kontaktperson (formanden for uddannelsesudvalget), som fremgår af medlemsoversigten ovenfor.