Erhvervssamarbejde

Forskningssamarbejde, studenterprojekter og -praktik, strategiske partnerskaber, kompetenceudvikling m.v.

Hvis en virksomhed står med en problemstilling, som kræver avanceret forskningsmæssig viden, udstyr og know-how, kan Science and Technology være en fordelagtig fremtidig samarbejdspartner.

Science and Technology råder over state of the art forskningskompetencer indenfor en lang række faglige discipliner. Fakultetet omfatter følgende institutter: Agroøkologi, Bioscience, Datalogi og It, Fysik og Astronomi, Fødevarer, Geoscience, Husdyrvidenskab, Ingeniørvidenskab, Kemi, Matematik, Miljøvidenskab samt Molekylærbiologi og Genetik.

Derudover inkluderer Science and Technology også Interdisciplinært Center for Nanoscience (iNANO), Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) samt Aarhus School of Engineering (ASE). 

Et samarbejde med Science and Technology skal have et forskningsbaseret udgangspunkt relateret til et eller flere af fakultetets faglige discipliner, til gavn for både forskning samt udvikling og vækst i virksomheden.

Forskningssamarbejder

Stadig flere virksomheders udvikling og vækst er baseret på forskning og udvikling. Samtidig stilles der stadigt større krav om, at businesscasen i al forskning skal være understøttet i form af blandt andet industrielle partnere i forskningsprojekter. Med andre ord skal forskningen bringes i anvendelse. Omvendt skal der også være råderum til grundforskning, som kan finde svar på de spørgsmål, vi endnu ikke ved, vi skal stille, men som kan vise sig at være afgørende for at virksomhederne kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde

Uddannelsessamarbejder og talentudvikling

Cirka 7.000 studerende læser ved Science and Technology. Fakultetet lægger vægt på et højt fagligt niveau samt en tæt kontakt mellem studerende og forskere/undervisere. Samtidig arbejder Science and Technology kontinuerligt med at gøre uddannelserne relevante for det omgivende samfund og erhvervsliv.

Science and Technology kan i samarbejde med en branche eller en virksomhed tilbyde at tilrettelægge særlige ’toningsprogrammer’ af studerende eller deciderede talentprogrammer på kandidat- eller ph.d.-niveau, så de studerendes uddannelsesforløb målrettes virksomhedens eller branchens behov.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde

Ph.d.-samarbejde og erhvervs-ph.d.

Ønsker du at undersøge, om en akademisk medarbejder kan gøre en forskel for din virksomhed, kan et samarbejde med et ph.d.-studerende være en mulighed.

Et ph.d.-forløb strækker sig typisk over en 3-5-årig periode. Ph.d.-studerende er indskrevet på fakultetet og skal opfylde krav om kursusdeltagelse, formidling og mobilitet. Erhvervs-ph.d.-studerende er ansatte i virksomheden og derfor ikke underlagt undervisningspligt.

Ph.d.-projekter kan tage udgangspunkt i en problemstilling givet af virksomheden, men projektet skal godkendes af universitetet, og den ph.d.-studerende skal have en vejleder fra både fakultetet og virksomheden.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde

Studenterprojekter og –praktik

Står din virksomhed med en afgrænset problemstilling kan et studenterprojekt eller -praktik være en mulighed. Et samarbejde med en studerende strækker sig typisk over et semester (6 måneder). Projektet eller praktikforløbet aftales imellem den studerende, en praktikvejleder og virksomheden.

Projektet eller praktikforløbet skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling, og passe ind i den studerendes studieforløb, så projektet eller praktikken bidrager til den studerendes læring.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde

Adgang til forskningsfaciliteter

Science and Technology råder over state of the art forskningsfaciliteter i form af udstyr og laboratorier, som dels anvendes i forbindelse med undervisning af studerende, og dels til forskning. I forbindelse med samarbejder med virksomheder kan fakultetet give adgang til faciliteterne.

Se en liste over større forskningsfaciliteter ved Science and Technology

Søger du specifikt udstyr, er du velkommen til at ringe eller skrive til fakultetets lokale erhvervskontakt.

Strategiske partnerskaber

Er samarbejdet med Science and Technology interdisciplinært, inkluderer det flere samarbejder og strækker sig over en årrække, kan det være en fordel af indgå en rammeaftale f.eks. i form at et strategisk partnerskab. 

En styregruppe bestående af repræsentanter fra virksomheden og Science and Technology udarbejder en handleplan, evaluerer fremdriften af samarbejdet og har initiativretten til at igangsætte nye aktiviteter.

Det strategiske partnerskab er et gensidigt forpligtende og værdiskabende samarbejde og kræver en betydelig investering fra parterne.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde

Brainnovation

Science and Technology afholder årligt en række tematiserede arrangementer, der har til formål at præsentere den nyeste forskning og viden, fremvise forskningsfaciliteter og identificere fremtidige potentielle samarbejder mellem Science and Technology og offentlige og private virksomheder.

Brainnovation arrangementerne er offentlige og offentliggøres på Science and Technologys kalender.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde.

 

 

Innovation og entrepreneurship

På Science and Technology eksisterer der en række fagligt forankrede innovationsmiljøer for studerende og medarbejdere. Formålet er at skabe en tæt forbindelse mellem iværksættere på fakultetet, SMV’er samt forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Derudover uddannes de studerende i et stadigt større omfang i entrepreneurship. Dels med henblik på at styrke de studerendes kompetencer i samarbejde med erhvervslivet, og dels for at understøtte udviklingen af egne virksomheder.

Hvis du vil vide mere, ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde

Kompetenceudvikling

Science and Technology udbyder efter- og videreuddannelse i form af master- og diplomuddannelser, enkeltfag i dagtimerne, efteruddannelseskurser samt skræddersyede kurser. 

Medarbejdere der deltager i efter- og videreuddannelse på Science and Technology vil ikke alene få styrket deres faglige kompetencer, det styrker samtidig også virksomhedens adgang til universitetet. Det sker gennem blandet andet den direkte tilstedeværelse over en periode på universitetet, adgang til udstyr og laboratorier samt netværk.

Læs mere om efter- og videreuddannelse på Science and Technology eller ring eller skriv til kontaktpersonerne for erhvervssamarbejde.

Kontakt

For yderligere information om samarbejdsmuligheder:

Erhvervsudvalg for Science and Technology


Prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde

Kurt Nielsen

ProdekanDekanat, ST
M
H bygn. 1521, 228
P +4540841780

Prodekan for forskning og erhvervssamarbejde

Søren Rud Keiding

Prodekan
M
H bygn. 1521, 219
P +4528992061
P +4528992061

Fakultetets kontaktperson for erhvervssamarbejdeØnsker du at samarbejde med et af Aarhus Universitets andre fakulteter?

Gå til Aarhus Universitets overordnede erhvervsportal