MASTER I VURDERING AF

HUSDYRVELFÆRD I PRIMÆRPRODUKTIONEN

Nye kan begynde på uddannelsen i september 2016

Ønsker du at starte på Masteruddannelsen i Vurdering af Husdyrvelfærd så bliver uddannelsen udbudt igen med start fra september 2016 (modul 1). Tilmeldingsfristen er 1. maj 2016. Fra marts 2016 kan du finde link til tilmeldingsskema her på siden. Ønsker du yderligere information, så ring eller send en mail - se under kontakt.


Der er en stor og ofte kritisk offentlig interesse for landbrugsdyrenes velfærd. Det har medført et stigende behov for, at husdyrbrugerne kan dokumentere husdyrenes velfærd og samtidig et behov hos myndigheder, rådgivere, slagterier, mejerier og pelsauktioner for løbende at kunne kontrollere og dokumentere husdyrenes velfærd i primærproduktionen. Der er derfor behov for en fokuseret faglig opgradering af de aktører, som udfører eller inddrager viden om vurdering af husdyrenes velfærd i husdyrbesætninger.

Masteruddannelsen i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen (MVHP) er en 2-årig uddannelse på deltid som er forankret ved Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet. Undervisningen er på kandidatniveau og varetages af forskere fra Institut for Husdyrvidenskab. Masteruddannelsen bygger oven på din forudgående uddannelse og erhvervserfaring, og du kan følge uddannelsen sideløbende med dit job, da undervisningen er tilrettelagt som seminarer i weekenden.

Læs evt. mere på www.au.dk/evu/st/master/husdyr/ 

Fakta

Studiestart  

September 2016 (nyt modul 1)

Ansøgningsfrist  

1. maj 2016 (nyt modul 1)

Varighed 2 år (deltid)
Pris 60.000 kr. for hele uddannelsen, 15.000 kr. pr. semester ekskl. forplejning, litteratur mm.
Vægt 60 ECTS (1 årsværk) for hele uddannelsen
Niveau Kandidat
Undervisning

Seminarerne for modul 1 2016 finder sted på følgende dage:

  • Torsdag/fredag den 1.-2. september
  • Torsdag/fredag den 6.-7. oktober
  • Torsdag/fredag den 24.-25. November

 

Seminarerne for modul 2 2017 finder sted på følgende dage:

  • Torsdag/fredag den 23.-24. februar
  • Torsdag/fredag den 6.-7. april
  • Torsdag/fredag den 18.-19. maj

 

Seminarerne for modul 3 2017 finder sted på følgende dage:

  • Torsdag/fredag den 14.-15. September
  • Torsdag/fredag den 26.-27. oktober
  • Torsdag/fredag den 23.-24. november
 
Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Der vil forekomme litteratur på engelsk.

Uddannelsens engelske titel er: Master of Welfare Assessment in Animal Livestock Production